Upadłość

Upadłość, to termin, który najczęściej kojarzony jest z przedsiębiorstwami, ale zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, korzystać z niego mogą także konsumenci. Jest to proces, który przeprowadzany jest w sytuacji, gdy podmiot gospodarczy lub konsument nie mają możliwości spłaty zaciągniętych zobowiązań finansowych.

W zależności od tego, kto składa wniosek, wyróżnia się:

  • upadłość konsumencką;
  • upadłość przedsiębiorcy.

Rosnące długi to problem wielu osób i firm. W sytuacjach pozornie bez wyjścia skorzystać można z procedury upadłościowej. Najważniejsze jest zrozumienie, jakie konsekwencje niesie ze sobą skorzystanie z możliwości zgłoszenia upadłości oraz warunków, jakie należy spełnić, żeby z niego skorzystać.

Dla kogo upadłość może być dobrym rozwiązaniem?

Polskie prawo przewiduje, że z możliwości, jakie niesie ze sobą proces upadłości, skorzystać mogą zarówno przedsiębiorcy, jak i konsumenci. Jednak dla obu grup określone są szczegółowe warunki postępowania.

W przypadku upadłości przedsiębiorcy, prawo dopuszcza możliwość opracowania i wdrożenia restrukturyzacji. Dedykując się na ten krok, działalność gospodarczą można kontynuować, konieczne jest jednak opracowanie planu naprawy, z ustaleniem harmonogramu spłaty wierzycieli.

Upadłość konsumencka jest rozwiązaniem, pozwalającym osobom prywatnym ubiegać się o umorzenie długów. Pozytywna decyzja oznacza, że konsument zyskuje czystą kartę, bez ciężaru zobowiązań finansowych.

Upadlosc

Co trzeba wiedzieć przed złożeniem wniosku o upadłość?

W Polsce proces upadłościowy jest ściśle regulowany, w zależności od podmiotu składającego wniosek. Dla przedsiębiorcy nie jest to równoznaczne z zakończeniem działalności, może być szansą na dalsze działanie, pod warunkiem wykonania restrukturyzacji działalności.

Dla konsumentów proces upadłościowy to możliwość uzyskania finansowego “resetu”. Żeby skorzystać, konieczne jest złożenie wniosku oraz przejście przez proces sądowy, podczas którego sąd stwierdza czy wnioskodawca spełnia określone w Ustawie warunki.

Jak złożyć wniosek o upadłość i jak przebiega proces?

Proces stwierdzenia upadłości rozpoczyna się od złożenia wniosku do właściwego sądu. Szczegółowy tryb postępowania i przygotowania zależy od tego, czy wniosek składany jest przed przedsiębiorcę, czy konsumenta. Prowadząc działalność gospodarczą, niezbędne jest przygotowanie odpowiedniej dokumentacji, która będzie potrzebna do opracowania planu restrukturyzacji działania.

Konsumenci, przed złożeniem wniosku o upadłość powinni skonsultować się z doradcą prawnym, który pomoże właściwie przygotować wniosek, sprawdzi, czy spełnia on formalne wymogi. Właściwe przygotowanie jest podstawą, dla skutecznego stwierdzenia upadłości konsumenckiej.

Upadłość konsumencka oraz upadłość przedsiębiorcy to rozwiązania, które niosą ze sobą szereg możliwości dla podmiotów i osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. Odpowiednio przeprowadzony proces umożliwia rozpoczęcie od nowa, z czystą kartą. Kluczową kwestią jest profesjonalna i fachowa pomoc.

W naszej kancelarii w Trzebnicy i Miliczu pomagamy osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej. Nasz zespół doświadczonych specjalistów pomoże sprawnie przygotować niezbędną dokumentację, aby składany do sądu wniosek spełniał wymogi formalne. Dzięki nam możesz przejść przez proces upadłościowy sprawnie i bez kłopotu.