Odszkodowania

Nasza Kancelaria pomoże Państwu w uzyskaniu odszkodowań i zadośćuczynień:

  • związanych z wypadkami komunikacyjnymi,
  • wynikających z zawartych polis ubezpieczeniowych,
  • za wypadek przy pracy,
  • związanych z naruszeniem dóbr osobistych.