Prawo administracyjne

Oferujemy doradztwo oraz reprezentację klientów w sprawach z zakresu prawa administracyjnego:

  • przed urzędami państwowymi i samorządowymi wszelkiego rodzaju i wszystkich szczebli,
  • przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.