Prawo karne

Świadczymy usługi w zakresie reprezentacji, jako:

  • obrońca w sprawie karnej dla osoby podejrzanej czy oskarżonej– czyli osoby, której przedstawiono zarzut popełnienia przestępstwa, albo skierowano akt oskarżenia do sądu,
  • obrońca skazanego – osoby, wobec której wydany został prawomocny wyrok skazujący ubiegającej się np. o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, przerwę w wykonywaniu tej kary, albo o jej odbywanie w systemie dozoru elektronicznego, czy też o wydanie wyroku łącznego,
  • obrońcy obwinionego o popełnienie wykroczenia,
  • pełnomocnik pokrzywdzonego czynem zabronionym – osoby, której prawa zostały naruszone wykroczeniem albo przestępstwem,
  • pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego lubprywatnego – osoby pokrzywdzonej czynem zabronionym, która w procesie sądowym działa obok albo w zastępstwie prokuratora.