Prawo rodzinne

W zakresie prawa rodzinnego oferujemy pomoc prawną w takich sprawach jak:

 • rozwody,
 • alimenty,
 • władza rodzicielska,
 • opieka nad dziećmi,
 • kontakty z dziećmi,
 • miejsce zamieszkania/pobytu dzieci,
 • wyrażenie zgody na wyrobienie przez rodzica paszportu dla dziecka,
 • podział majątku w sądzie,
 • ustalenie ojcostwa,
 • zaprzeczenie ojcostwa,
 • umowy o podział majątku,
 • ubezwłasnowolnienie.

Będziemy z Tobą w toczącym się postępowaniu sądowym i zapewnimy przestrzeganie przysługujących Ci praw w toku wykonywania orzeczenia wydanego w sprawie.