Prawo gospodarcze

W zakresie prawa gospodarczego Kancelaria Prawna MSR w Trzebnicy oferuje pomoc w następujących obszarach:

 • zakładanie i przekształcenia spółek,
 • sprzedaż przedsiębiorstwa,
 • windykacja należności od kontrahentów,
 • analiza i sporządzanie umów,
 • sprawy konsumenckie,
 • znaki towarowe i prawo własności intelektualnej,
 • stała obsługa przedsiębiorców,
 • przygotowywanie dokumentacji na zgromadzenia wspólników, walne zgromadzenia akcjonariuszy, posiedzenia zarządu i rady nadzorczej,
 • zaskarżanie uchwał,
 • zakładanie obsługa prawna fundacji i stowarzyszeń,
 • ochrona danych osobowych.